Recepta na wyjście biznesu z kryzysu, warunkiem zrównoważonego rozwoju – terminowe płatności!

Biznes, finanse

Europejskie biznesy ledwo podniosły się po korona-kryzysie, a na horyzoncie pojawiło się nowe zagrożenie – inflacja, szalejąca na całym starym kontynencie. W Polsce przekroczyła już 12 proc...

Coraz głośniej mówi się również o gospodarczych konsekwencjach wojny w Ukrainie i sankcjach nałożonych na Rosję – ważny rynek, chociażby ze względu na surowce – które dopiero mają nadejść.

Wydaje się jednak, że tym razem firmy są mądre przed szkodą i starają się przygotować na kolejną falę trudności.

Przedsiębiorcy sięgając po różne rozwiązania – jak pokazuje raport Intrum ”European Payment Report 2022” – w tym kluczowe znaczenie dla dalszego rozwoju jest walka zatorami płatniczymi i to, aby klienci dokonywali terminowych płatności.

Szybsze płatności gwarantują firmom dalszy, zrównoważony rozwój

Nieterminowe płatności były jednym z głównych wyzwań firm w całej Europie na długo przed wybuchem pandemii.

Korona-kryzys z oczywistych względów jeszcze pogłębił ten problem. Nic dziwnego więc, że terminowe dokonywanie płatności przez klientów jest kluczowe dla dalszego funkcjonowania europejskich biznesów.

7 na 10 respondentów (70 proc.) europejskich przedsiębiorców przyznało, że dzięki szybszemu dokonywaniu płatności przez klientów i kontrahentów, mogliby terminowo płacić swoim dostawcom. Tego samego zdania jest 62 proc. ankietowanych z Polski.

Płacenie na czas dostawcom jest traktowane jako warunek utrzymywania zaufania i zdrowych relacji z partnerami biznesowymi (67 proc. Europa vs. 66 proc. Polska).

Zmniejszenie luki płatniczej i szybsze płatności są również warunkiem zrównoważonego rozwoju firmy – tak uważa 67% europejskich i 65 polskich przedsiębiorców.

Na liście najważniejszych „korzyści” płynących z otrzymywania terminowej zapłaty za oferowane produkty i usługi u pytanych z Polski znalazła się jeszcze możliwość rozszerzenia gamy oferowanych produktów i usług (63 proc.). Dla europejskich firm ważna jest również możliwość zatrudniania nowych pracowników (48 proc.).

Wyniki tegorocznego badania Intrum analizującego aktualną sytuację finansową przedsiębiorstw w całej Europie, także w Polsce, pokazują jasno – firmy wyszły już z najgorszej covidowej zapaści i już nie myślą „tylko” o przetrwaniu. Przyszedł czas na myślenie o planach. Stawiają na zrównoważonych rozwój, bo ten model gwarantuje „bezpieczne”, „zdrowe” funkcjonowanie, zdobywanie kolejnych klientów, podbijanie kolejnych rynków. Przedsiębiorcy jednak doskonale zdają sobie sprawę z faktu, że to wszystko będzie możliwe, gdy ich klienci będą dokonywać terminowych płatności.

Firmy, które przetrwały korona-kryzys (niektóre dużym kosztem), nie mogą teraz pozwolić sobie na nową falę zatorów płatniczych.

Terminowe płatności obowiązkiem moralnym firm?

Nie tylko konsumenci są nierzetelnymi płatnikami.

Dłużnikami są również firmy, a zatory płatnicze funkcjonujące między podmiotami w sektorze B2B to narastający problem, szczególnie po pandemii. Zauważają go także respondenci badania Intrum. 7 na 10 europejskich przedsiębiorców (71 proc.) uważa, że duże biznesy mają obowiązek terminowego regulowania płatności wobec mniejszych dostawców, partnerów biznesowych, itp. Wśród polskich ankietowanych ten odsetek jest nawet wyższy – 73 proc.

Terminowe płatności są ważne dla firm aż do tego stopnia, że większość, bo 62 proc. przedsiębiorstw w Europie i 63 proc. polskich biznesów jest zdania, że powinny one stanowić część wymaganej sprawozdawczości firm w zakresie zrównoważonego rozwoju, czyli być działaniem czy zachowaniem, z którego podmioty B2B są rozliczane na szerszą skalę.

Paradoksalnie można więc uznać, że kryzys wywołany pandemią Covid-19 ma także swoje pozytywne strony – zauważa Krzysztof Krauze, Prezes Intrum w Polsce.